Informacje ogólne:

 1. Wypożyczalnia kontaktuje się z klientami e-mailowo oraz telefonicznie 7 dni w tygodniu w godzinach 6-22. Terminy dostawy lub odbioru towaru ustalane są indywidualnie z każdym klientem za pośrednictwem e-maila lub telefonu.

 2. Ceny podane na stronie są całkowitymi cenami najmu za 3 dni, firma Papillon Aleksandra Mróz nie jest płatnikiem podatku VAT.

 3. Na życzenie klienta firma Papillon Aleksandra Mróz wystawia fakturę na firmę lub osobę fizyczną(faktura bez VAT).

 4. Przy dostawie sprzętu wypożyczający otrzymuje umowę - protokół wypożyczenia z całkowitą ceną wynajmu, wyceną wartości artykułów oraz regulaminem wypożyczalni.

 5. Przy dostawie asortymentu wypożyczający wraz z przedstawicielem wypożyczalni powinien dokonać oględzin oraz przeliczenia asortymentu i potwierdzić jego zgodność z protokołem. Wady i braki w sprzęcie stwierdzone przez wypożyczającego po podpisaniu protokołu obciążają wypożyczającego.

 

Koszty wypożyczenia i płatności:

 1. Koszt wynajmu sprzętu naliczany jest za 3 dni kalendarzowe z góry, niezależnie od godzin dostawy i odbioru asortymentu. Za każdy następny okres 3 dni naliczana jest opłata wysokości połowy stawki podstawowej. Koszt dostawy i odbioru sprzętu ustalany jest indywidualnie przy każdym wypożyczeniu. Przy wypożyczeniu na okres czasu dłuższy niż 6 dni cena naliczana jest indywidualnie.

 2. Wypożyczalnia na prawo do pobrania lub odstąpienia od kaucji w momencie rezerwacji towaru. Kaucja wynosi do 40% kwoty zamówienia i jest naliczana indywidualnie. W przypadku późniejszej rezygnacji z zamówienia wypożyczający traci kaucję wpłaconą przy rezerwacji asortymentu.

 3. Jeśli strony umowy nie ustalą inaczej, płatność odbywa się gotówką w momencie przekazania asortymentu wypożyczającemu. Płatności można dokonać również przelewem najpóźniej 3 dni robocze przed terminem dostawy.

 4. W momencie zwrotu asortymentu wypożyczalnia zwraca kaucję (jeśli została pobrana) wypożyczającemu o ile nie zostały stwierdzone uszkodzenia sprzętu oraz jeśli jest on kompletny zgodnie z protokołem. Jeśli zostaną stwierdzone uszkodzenia lub braki w asortymencie wypożyczalnia potrąca z kaucji kwotę wartości przedmiotu lub wysokość kwoty naprawy przedmiotu, która ustalana jest na podstawie oględzin przedmiotu przez przedstawiciela wypożyczalni. Pozostała część kaucji jest zwracana wypożyczającemu w momencie odbioru towaru przez wypożyczalnię.

 5. W przypadku braku kaucji wpłaty za uszkodzenia oraz braki w asortymencie wypożyczający dokonuje gotówką w momencie zwrotu sprzętu                   do wypożyczalni.

 6. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu wyposażenia, którego uszkodzenia są tak znaczne, że uniemożliwiają jego dalsze użytkowanie. W takim przypadku mają zastosowanie podpunkty wymienione wyżej dotyczące opłat za brak zwrotu asortymentu.

Informacje dotyczące asortymentu:

 1. Każdy wypożyczony przedmiot powinien być użytkowany przez wypożyczającego zgodnie z jego przeznaczeniem lub zgodnie z zaleceniami producenta. Użytkowanie sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem może prowadzić do jego uszkodzenia a w konsekwencji to obciążenia wypożyczającego dodatkowymi kosztami.

 2. Niektóre sprzęty są dostępne jedynie wraz z usługą transportu i montażu, dotyczy to asortymentu o dużej wartości jednostkowej przedmiotu i jest podyktowane troską o jakość i żywotność wypożyczonego sprzętu. Informacje o wyjątkach zawarte są w opisach przedmiotów.

 3. Przygotowując asortyment do zwrotu należy go wstępnie oczyścić, posortować oraz umieścić w pojemnikach w których został dostarczony do wypożyczającego.

 4. Pojemniki są własnością wypożyczalni i podlegają zwrotowi. Za pojemniki nie jest naliczana dodatkowa opłata, nawet jeśli są ujęte w protokole.

 5. Cena wypożyczenia zawiera mycie naczyń, szkła i sztućców.

 6. Cena wypożyczenia zawiera pranie tkanin, pokrowców i obrusów.

 7. Cena wypożyczenia zawiera czyszczenie i konserwację dekoracji.

 

Rezerwacja sprzętu:

 1. Rezerwacji sprzętu można dokonać przez stronę internetową wypożyczalni: www.papillon.com.pl, e-mailem: papillon.rental@gmail.com, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 605 785 178 lub 691 069 599.

 2. Wysłanie zapytania ofertowego przez stronę internetową nie jest jednoznaczne z rezerwacją asortymentu na dany termin. Rezerwacji dokonuje się po potwierdzeniu dostępności sprzętu przez wypożyczalnię za pośrednictwem e-maila. Wypożyczający zobowiązuje się do podpisania umowy dopiero w momencie potwierdzenia zamiaru wypożyczenia w odpowiedzi na e-mail informujący o dostępności asortymentu w żądanym terminie.

 

Informacje końcowe:

 1. Skorzystanie z usług wypożyczalni jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 2. Data utworzenia regulaminu 15.01.2018r.

© 2018 by Papillon Rental.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now